ඝරසරප – කපු කුමාරයාගේ කතාව

  Thanos ගේ වියරුවෙන් පසු….

  ඇස් ගසා මදි ය – රඟපාන්නත් ඕනෑ ය

  මගේ නම ඛාන්.. මම ත්‍රස්තවාදියෙක් නෙමෙයි..!

  ශාරුක්ගේ මීලඟ චිත්‍රපටය ෆාරා සමග ද..?

  Operation Kathir ( Kathir ගේ මෙහෙයුම )

  ඇමරිකාව ට හිසරදය ක් වූ Bonnie සහ Clyde…

  Split චිත්‍රපටය

  Unbreakable චිත්‍රපටය

  Dr. Sivana සහ සත්වැදෑරුම් මාරාන්තික පාපයන්