මලර් ජෝජ්ට ඇත්තටම ආදරය කලාද..?

  කිතුනුවන්ගේ විරෝධයට පාත්‍ර වූ ඩාවිංචි කේතය

  අත්හදාබැලීම් ඉවරයි : මීලඟට DON 3

  ගින්නෙන් උපන් සීතලට පෙර

  තරුණ හදවත් වලට “මින්නාලේ”

  ගුවනින් එස වූ මනුෂ්‍යත්වය!

  සාචා බැරොන් කියවමු

  ඊශ්‍රායලය ද, පලස්තීනය ද, සාමය ද..?

  ඔබට හිමි නැති ඔබේම ආදරය !

  Bohemian Rhapsody හොඳම චිත්‍රපටය ලෙස සම්මාන ලබයි